2017: Couleur Locale

Couleur Locale is een circulair, vakoverstijgend en educatief kunstproject dat natuur en duurzaamheid centraal stelt, maar zich hierbij wel middenin de samenleving plaatst. Het project is een verbinding tussen enerzijds een kunst- en onderzoeksproject en anderzijds een educatief programma. De verschillende onderdelen overlappen en versterken elkaar, en zullen in een uiteindelijke tentoonstelling ook visueel samengebracht worden. Lees verder...

Couleur Locale is een circulair, vakoverstijgend en educatief kunstproject dat natuur en duurzaamheid centraal stelt, maar zich hierbij wel middenin de samenleving plaatst.

Het project is een verbinding tussen enerzijds een kunst- en onderzoeksproject en anderzijds een educatief programma. De verschillende onderdelen overlappen en versterken elkaar, en zullen in een uiteindelijke tentoonstelling ook visueel samengebracht worden.

Als kunstenaar doe ik onderzoek naar duurzaamheid in de kunst. De relatie tussen mens & natuur en duurzaamheid zijn terugkerende thema’s in mijn werk. Voor mij moeten vorm en inhoud elkaar versterken en niet tegenspreken. Daarom gaat mijn werk meer en meer over onderzoek naar het werkproces, de zoektocht naar andere, duurzame materialen en cradle-to-cradle denk- en werkwijze. Dit heeft er toe geleid dat mijn kunstwerken nu zover zijn dat ze, mocht dat nodig of wenselijk zijn, weer volledig kunnen worden opgenomen in de kringloop van de natuur.

Duurzaamheid, klimaatverandering, het zullen bepalende onderwerpen zijn voor mijn generatie en de generaties die volgen. Ik geloof dat deze onderwerpen niet altijd benaderd moeten worden vanuit een doembeeld of horrorscenario. Ik geloof dat echte, betekenisvolle verandering voortkomt uit positiviteit. Met mijn kunst probeer ik bewustwording te creëren, mensen verbondenheid met de natuur te laten herontdekken, verwondering op te wekken voor het wonderlijke van alles wat ons omringt en hiermee de drang te stimuleren om deze natuur te verzorgen.

Voor Couleur Locale ga ik, in samenwerking met het CNME Maastricht, letterlijk op zoek gaan naar lokale kleuren. Mijn verven als kunstenaar maak ik van natuurlijke pigmenten, welke gevonden kunnen worden in bijvoorbeeld gesteentes en aardlagen. De bedoeling is om op verschillende (vooraf aangewezen en goedgekeurd uiteraard) locaties deze grondstoffen te gaan oogsten. Deze grondstoffen worden dan in een tijdelijk en openbaar toegankelijk atelier/lab, gevestigd bij de Natuurtuinen Jekerdal in Maastricht, verwerkt tot pigmenten. Dit gaat van eenvoudige processen als het vermalen van de grondstof, tot het experimenteren met de invloed van verschillende temperaturen en pH-waardes op de uiteindelijke kleuren. Naast deze grondstoffen, zal ik tijdens dit project ook gaan experimenteren met organische pigmenten die gewonnen kunnen worden uit sommige planten. Samen met het CNME zal ik hiervoor bij de Natuurtuinen Jekerdal een verftuin realiseren, waarin “verfplanten” zullen gaan groeien. Met de kleuren die ik tijdens deze onderzoeksperiode verkrijg worden kunstwerken gerealiseerd. In een uiteindelijke tentoonstelling zal naast het eindresultaat, het volledige werkproces gevisualiseerd worden en onderdeel zijn van het geheel.

Parallel aan mijn werk als kunstenaar en onderzoeker, loopt een educatief programma. Een kunstproject, maar vakoverstijgend en met raakvlakken met vakken als aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, scheikunde. Het educatieve project zal het kunstproject overlappen en versterken. Zo zal het winnen van de grondstoffen samen met de leerlingen gedaan worden op locatie. De leerlingen gaan vervolgens ook aan de slag met eenvoudige verwerkingsprocessen om van de grondstoffen verf te maken, en met deze verven beeldend werk. De leerlingen leren zo op een ontdekkende manier over de natuur, het gebruik van grondstoffen, het verschil tussen lineair en circulair omgaan hiermee, het belang van duurzaamheid en cradle-to-cradle principes. De lessen vinden plaats in hun eigen omgeving, ze leren hierdoor ook de wereld om hun heen anders te bekijken en te waarderen. Ook voor jongeren, studenten en volwassenen kan het project een bron van inspiratie zijn.