2017: Artist in residence voor Loam Magazine

De gehele maand juni 2017 is Dorieke Artist in residence voor het online Loam Magazine. Lees verder...

LOAM is een Environmental-Arts magazine gewijd aan het bevorderen van het werk van baanbrekende individuen en organisaties op het gebied van duurzaamheid. Zij zien creativiteit en duurzaamheid als symbiose. Hun hoop is dat in het belichten van inventieve reacties op de milieuproblematiek zij kunnen helpen deze stromingen te laten groeien en wortelen. Zo vaak maakt de “kommer en kwel” aanpak van het klimaatprobleem mensen lusteloos:  “waarom zouden we iets veranderen?” LOAM is van mening dat betekenisvolle verandering voortkomt uit positiviteit. Als we voorbeelden zien van anderen die een verschil proberen te maken, zijn we op dezelfde manier geïnspireerd om milieubewuste praktijken op te pakken en te adopteren. Op deze manier is LOAM een gezamenlijke ruimte voor het kweken van duurzaamheid praktijken, maar is het ook een speelse ruimte, een platform voor het profileren van alle goede dingen die groeien in onze gemeenschap.
 
Gedurende de maand juni zal ik Artist in Residence zijn op dit online platform. Gedurende deze periode zal ik artikelen publiceren en werk laten zien.
 
De eerste bijdrage “Meet our artist in residence; Dorieke Schreurs” is gepubliceerd op 31 mei en is hier te vinden.
 
De tweede bijdrage “The Art of Waste” is gepubliceerd op 6 juni en is hier te vinden.
 
De derde bijdrage “Nature’s Treasures” is gepubliceerd op 14 juni en is hier te vinden.
 
De vierde bijdrage “Artist Pitch” is gepubliceerd op 21 juni en is hier te vinden.
 
De vijfde bijdrage “WITH, IN, FOR, THROUGH” is gepubliceerd op 28 juni en is hier te vinden.

2017: Artist in Residence for Loam Magazine

The whole month of june 2017 Dorieke is Artist in Residence for the online Loam Magazine, an environmental arts magazine dedicated to promoting the work of pioneering individuals and organizations in the realm of sustainability. Read more...

LOAM is an environmental arts magazine dedicated to promoting the work of pioneering individuals and organizations in the realm of sustainability. We see creativity and sustainability as symbiotic. Our hope is that in illuminating inventive responses to environmental issues, we can help these movements take root. So often, the doom and gloom approach to climate change makes people immobile: we can start to think why bother? LOAM believes that meaningful change stems from a place of positivity. When we see examples of others making a difference, we are similarly inspired to adopt ecologically conscious practices. In this way, Loam is a collaborative space for cultivating sustainability practices but it’s also a playful space, a platform for profiling all the good stuff that’s growing in our community.
 
During the month of June I will be Artist in Residence on this online platform. During this period I will publish articles and show several works.
 
The first contribution “Meet our artist in Residence ; Dorieke Schreurs” was published on May 31 and can be found here.
 
The second contribution “The Art of Waste”  was published on June 6 and can be found here.
 
The third contribution “Nature’s Treasures” was published on June 14 and can be found here.
 
My fourth contribution “Artist Pitch” was published on June 21 and can be found here.
 
My fifth contribution “WITH, IN, FOR, THROUGH” was published on June 28 and can be found here.