Projecten

Klik op de foto’s om meer te lezen.

 • Waste of Colour / Colour of Waste (exploring boundaries)

  The Colour of Waste is a new installation by  Dorieke Schreurs. “Pioneering, researching, changing of the mindset, exploring boundaries with natural materials. These are the things which occupy my artistic mind.  Which other uses do materials have? These borders I search and try to cross. The knowledge gained during these processes I use to give …

 • Talent Pressure Cooker @ Bio Art Labaratories

  Eind juli heb ik te horen gekregen dat ik geselecteerd ben om deel te nemen aan het prestigieuze internationale Talent Pressure Cooker programma van Bio Art Laboratories in Eindhoven. Gedurende een onderzoeksperiode van 10 weken zal ik onder begeleiding van wetenschappers op zoek gaan naar de mogelijkheden om een bio-based en biologisch afbreekbaar alternatief te vinden voor de huidige acrylverf voor de creatieve sector. De focus ligt hierbij op hernieuwbaar natuurlijk materiaal en organische polymeren. Het uiteindelijke doel is een bijdrage te kunnen leveren aan de transitie naar een duurzame kunstsector, waarbij materiaalgebruik past in een circulaire visie.

 • Talent Pressure Cooker @ Bio Art Labaratories

  At the end of July I was informed that I have been selected to participate in the prestigious international Talent Pressure Cooker program of Bio Art Laboratories in Eindhoven. During a research period of 10 weeks, I will look for opportunities to find a bio-based and biodegradable alternative for the current acrylic paint for the …

 • Solo Expositie “Terra Madre”

  Solo Expositie "Terra Madre" in samenwerking met de The Babygirl Movement in september 2018.

 • Solo Expositie “Terra Madre”

  Solo Exposition "Terra Madre" presented by The Babygirl Movement.

 • Only in Maastricht

  Co-operation with Mr. Jörn Behage, sustainability designer Project: Determining a series of colors based on raw materials from the Maastricht area and applying these in a series of scales based on biomaterials (biocomposites). Objective: The aim of this collaboration is to create a color range based on the work of Dorieke Schreurs that represents Maastricht …

 • Artist in Residence Glo’art

  Starting on January 8, together with six other international artists, Dorieke was  Artist in Residence for 4 weeks at Glo’Art in Belgium. The goal of Glo’Art is to discover and coach talented artists from around the world and to offer them the possibilities to grow and develop. On social media, and on the project page,  …

 • 2018: Samenwerking met Lino Lithium

  In 2017 werkte Dorieke al samen met fine art professional Lino Lithium. Deze fotoshoot kreeg een vervolg in 2018, met als resultaat een fotoserie over de relatie tussen de mens en de natuur, tussen de connectie van de kunstenaar en haar kunt en materialen. Alle gebruikte materialen zijn compleet natuurlijk en afbeekbaar. De serie symboliseert …

 • 2018: Only in Maastricht

  Samenwerking met Dhr. Jörn Behage, sustainability designer Project: Het vaststellen van een serie kleuren op basis van grondstoffen uit de omgeving van Maastricht en deze toepassen in een serie schalen op basis van biomaterialen (biocomposieten). Doelstelling: Doel van deze samenwerking is om op basis van het werk van Dorieke Schreurs een kleurengamma samen te stellen …

 • 2018: Co-operation with Lino Lithium

  In 2017, Dorieke worked together with fine art professional Lino Lithium. This photo shoot was followed up in 2018, resulting in a photo series about the relationship between man and nature, between the connection of the artist and her can and materials. All materials used are completely natural and deliverable. The series symbolizes a continuous …

 • 2018: Artist in Residence Glo’art

  Samen met zes andere internationale kunstenaars, was Dorieke vanaf 8 januari 2018, vier weken lang  Artist in Residence zijn bij Glo’Art in België. Het doel van Glo’Art is om jonge talentvolle kunstenaars uit de hele wereld te vinden, te begeleiden en mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen. Op deze pagina, maar ook op social …

 • colour of waste / waste of colour

  2017: Waste of Colour / Colour of Waste (exploring boundaries)

  De installatie "Waste of Colour / Colour of Waste (exploring boundaries)" is te zien zijn tijdens CityLiv, een onderdeel van het Cultura Nova festival in Heerlen van 19 tot en met 27 augustus 2017. Tevens is de installatie te zien zijn tijdens het festival van de Toekomst op 14 en 15 september 2017.

 • 2017: Samenwerking met Resource House

  Dorieke onderzoekt als pigment specialiste de komende periode welk kleurengamma aan pigmenten uit diverse sloopmaterialen met natuurlijke oorsprong (bijv. deze dakpannen) te halen zijn. Het Resource House in Heerlen is het 1e modulaire huis in Nederland dat compleet wordt gebouwd met hergebruikte materialen en grondstoffen. 

 • 2017: Couleur Locale

  Couleur Locale is a circular, multi-disciplinary and educational art project that focuses on nature and sustainability, but also places itself in the middle of society. The project is a link between, on the one hand, an art and research project and on the other hand an educational program. The various components overlap and reinforce each other, and will be brought together in a final exhibition. Read more...

 • couleur locale

  2017: Couleur Locale

  Couleur Locale is een circulair, vakoverstijgend en educatief kunstproject dat natuur en duurzaamheid centraal stelt, maar zich hierbij wel middenin de samenleving plaatst. Het project is een verbinding tussen enerzijds een kunst- en onderzoeksproject en anderzijds een educatief programma. De verschillende onderdelen overlappen en versterken elkaar, en zullen in een uiteindelijke tentoonstelling ook visueel samengebracht worden. Lees verder...

 • 2017: Co-operation with Resource House

  As a pigment specialist, Dorieke is researching the color of pigments from various demolition materials with natural origin (eg these roof tiles). The Resource House in Heerlen is the first modular house in the Netherlands that is completely built with recycled materials and raw materials.

 • biodegradable

  2017: Biodegradable Research Project

  Dit is een deel van de lopende onderzoeksproject. Het schilderij is gemaakt met materialen afkomstig uit de natuur, dus in theorie is het schilderij biologisch afbreekbaar. Maar we willen het bewijs! Lees verder...

 • 2017: Biodegradable Research Project

  This is part of an ongoing research project. The painting is made with materials sourced from nature, so in theory, the painting is biodegradable. But we want proof! Read more...

 • 2017: Artist in residence voor Loam Magazine

  De gehele maand juni 2017 is Dorieke Artist in residence voor het online Loam Magazine. Lees verder...

 • 2017: Artist in Residence for Loam Magazine

  The whole month of june 2017 Dorieke is Artist in Residence for the online Loam Magazine, an environmental arts magazine dedicated to promoting the work of pioneering individuals and organizations in the realm of sustainability. Read more...

 • 2016: Schoolproject “Verf terug naar de basis”

  Voor een aantal scholen in de omgeving werd een lespakket samengesteld om kinderen kennis te laten maken met het maken van natuurlijke verf uit materialen die ze zelf in de natuur zochten. Lees verder...

 • 2016: School Project “Paint Back to the Basis”

  For a number of schools in the area, a lesson package was put together to make children acquainted with making natural paint from materials they harvested for themselves. The aim was to bring children the knowledge of, and enthusiasm for nature. Read more...

 • 2015: For Freedom’s Sake

  In 2014, I was approached by the municipality of Eijsden-Margraten to organize a art exhibition with the theme "War and Peace" in the framework of the Liberation Year in 2015. As an organizer and curator, but also as a participant artist, I am proud of the final result, proud that it is possible in this municipality and proud to share this with the spectators! Read more...

 • 2015: For Freedom’s Sake

  Organisatie van expositie in het kader van 70 jaar bevrijding. Lees meer...

 • 2009: 7 Zonden Project

  In 2007, I was invited by the Cultural Work Group Stein to take care of an exhibition in the local Terp church. A visit to the church inspired me to take the seven sins as a starting point. Read more...

 • 2009: 7 Zonden Project

  7 werken over de zonden van deze wereld, welke tweemaal geëxposeerd zijn. Lees verder...