Dorieke in de lokale media

Limburgs Land lokale media

Gisteren stond een paginagroot artikel over Dorieke en haar werk in het CNME Lab in Dagblad De Limburger. U kunt op het artikel klikken om deze te lezen.

Tevens was zij afgelopen zaterdag te horen in het L1 Radioprogramma “Limburgs Land“. Deze kunt U hier terugluisteren.

Limburgs Land lokale mediaWilt U ook eens kennismaken met haar werk en haar visie? Bezoek haar eens in haar lab! Neem contact op om een afspraak te maken.

 

 

Public workshop Couleur Locale, November 19

On Sunday, November 19, the first public workshop of Couleur Locale will take place.

The workshop takes place from 10:00 am to 4:00 pm and takes place in the lab of Couleur Locale, at the CNME Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7 Maastricht.

We start with explanation about the project, explanation of my research, vision, art and sustainability and my free work, a small tour of the lab and the garden. Then, students start working on the conversion of raw materials such as loss and marl in useful paint pigments. With these pigments we are going to paint on a natural basis (tempera technique). The paint can be tested on a small panel, but the focus of this workshop is on the process, not on visual results.

The cost is € 50.00 including all material, coffee / tea, excluding lunch.

The workshop will continue with enough entries, if you know interested for now or next time, sharing information is highly appreciated!

If you have any questions, I’d love to hear.
Click here to take part!

Openbare workshop Couleur Locale 19 november

Zondag 19 november zal de eerste openbare workshop van Couleur Locale plaatsvinden.

De workshop duurt van 10.00u tot 16.00u en vindt plaats in het lab van Couleur Locale, bij het CNME natuurtuinen Jekerdal , Drabbelstraat 7 Maastricht. We starten met uitleg over het project, toelichting van mijn onderzoek, visie, kunst en duurzaamheid en mijn vrije werk, kleine rondleiding in het lab en de tuin. Vervolgens gaan cursisten zelf aan de slag met het omzetten van ruwe grondstoffen als löss en mergel in bruikbare verfpigmenten. Met deze pigmenten gaan we verf maken op natuurlijke basis (tempera techniek). De verf kan worden uitgeprobeerd op een klein paneeltje, maar de nadruk van deze workshop ligt op het proces, niet op beeldend resultaat.

De kosten bedragen €50.00 inclusief alle materiaal, koffie/ thee, exclusief lunch.

De workshop gaat door bij voldoende aanmeldingen, mocht je geïnteresseerden weten voor nu of een volgende keer, informatie delen wordt zeer gewaardeerd!

Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag.

Inschrijven kan hier.

Biodegradable Research Project Timelapse

Last summer I researched how my work is taken back by nature. Previously I shared the progress of the decay of this work.  After 65 days the painting was practically gone and only the burlap was left.

All images aken during this Project have now been processed into a Timelapse video, which beautifully shows the decaying process. This video can also be found on the Project Page..

Biodegradable Research Project Timelapse

Afgelopen zomer onderzocht ik hoe mijn werk teruggenomen wordt door de natuur. Al eerder liet ik zien hoe dit schilderij terugging naar de natuur.  Na 65 dagen was het schilderij bijna helemaal verdwenen en was alleen het Jute nog over.

De foto’s die gemaakt zijn tijdens dit project zijn nu verwerkt in een timelapse waarin het teruggeefproces goed zichtbaar is. Deze video is ook te vinden op de projectpagina.

Waste of Colour/ Colour of Waste nu te zien!

The installation “Waste of Colour/Colour of Waste”, made in assignment for CityLiv / Cultura Nova, is now on show in the Collectors House in Heerlen.

The installation visualizes the proces of old roof tiles, made from natural clay, to art. Visitors see how a pile of old roof tiles slowly crumble into a fine pigment powder, this pigment turns into paint and ends in a wall full of art prints which have all been worked on with “roof-tile-paint”. The prints are made on growingpaper, this is recycled paper with integrated flower seeds. When the art is put in soil, given back to nature, the paper will degrade and new nature will arise…full circle!

Waste of Colour/ Colour of Waste nu te zien!

De installatie “Waste of Colour/Colour of Waste”, gemaakt in opdracht van CityLiv / Cultura Nova, is nu te zien in het Collectors House in Heerlen.

colour of waste

De installatie visualiseert het proces van oude dakpannen, gemaakt van natuurlijke klei tot kunst. De toeschouwer ziet hoe een stapel dakpannen steeds verder verbrokkeld tot een fijn pigment, dit pigment verandert in verf en eindigt in een wand vol prints die met de hand bewerkt zijn met “dakpanverf”. De prints zijn gemaakt op groeipapier, dit is gerecycled papier waarin bloemenzaden verwerkt zijn. Op het moment dat de kunst in de aarde wordt gelegd, teruggegeven aan de natuur, zal het papier vergaan en nieuwe natuur ontstaat…de cirkel is rond.

colour of waste

Installation Dorieke part of CityLiv 2017 during Cultura Nova!

During CityLiv 2017 , a part of Cultura Nova, one of my installation pieces will be on show.  It caries the title  “Waste of Colour / Colour of Waste ” (exploring boundaries). 

CityLiv takes place during the  summer festival Cultura Nova and during the Festival of the Future.

Date: 19 t/m 27 August  +  14 en 15 September 

Hours: 14.00h – 20.00h

Free Entry!

Please follow this page and the homepage of  www.cityliv.nl for the latest news and updates! More images and information will be available at a later time on the Project Page.

Installatie van Dorieke op CityLiv 2017 tijdens Cultura Nova!

Tijdens CityLiv 2017 , een onderdeel van Cultura Nova, zal een installatie van mij te zien zijn met de titel “Waste of Colour / Colour of Waste ” (exploring boundaries). 

CityLiv vindt plaats tijdens het zomerfestival Cultura Nova én tijdens het Festival van de Toekomst.

Openingsdata: 19 t/m 27 augustus  +  14 en 15 september

Openingstijden: 14.00 – 20.00 uur

Toegang: GRATIS

Houd vooral deze nieuwspagina en de pagina van www.cityliv.nl in de gaten voor het laatste nieuws! Meer informatie en foto’s staan straks ook op de Projectpagina.

Couleur Locale, the making of an artist studio/lab!

Today the activities started in the beautiful space at CNME Maastricht! Throughout the summer I will be working very hard here, with assistance of employees and volunteers, to make sure the place will be ready for the start of the project. A whole year I will be able to work here and do further research into inorganic and organic pigments.

The space was still filled up with materials and stuff no longer needed, so everything was sorted, moved and put away. Now it becomes clear what we can do with the space…Next week we will start cleaning the space and slowly turning it into a artists studio/lab. It will become a place where I can work, do my research, but it will also be a place for educational purposes. For local schools, art students, fellow artists or other interested people.

I will keep you updated through this site, have any questions or are you interested in my work/research? Dont hesitate to leave a reaction or contact me!