Dorieke helpt het Resource House

Het Resource House in Heerlen is het 1e modulaire huis in Nederland dat compleet wordt gebouwd met hergebruikte materialen en grondstoffen. Het 1e ontwerp voor het Resource House bestaat al voor 66% uit hergebruikte (sloop)materialen, maar hun zoektocht naar nieuwe toepassingen in hergebruik gaat voortdurend verder!

Dorieke onderzoekt als pigment specialiste de komende periode welk kleurengamma aan pigmenten uit diverse sloopmaterialen met natuurlijke oorsprong (bijv. deze dakpannen) te halen zijn. Vervolgens wordt in samenwerking met Jorn Behage bekeken welke mogelijkheden deze pigmenten hebben in het Resource House, zoals bijvoorbeeld wandkleuren.

New paintings with natural pigments during Residency at Glo’Art

Last weeks  Dorieke was artist-in-residence bij Glo’ Art. From this residency two new paintings were produced, completely done in natural pigments.

"Give you roots and the Freedom to Grow" /1.90m x 1.40m/ tempera made with natural pigments on burlap/2018 “Give you roots and the Freedom to Grow” /1.90m x 1.40m/ tempera made with natural pigments on burlap/2018 /

It celebrates the relationship between human and nature, showing a pattern of light and shadow on hands holding a delicate root, against a background of dark soil. There is no light without darkness and no life without death…A large circle binds everything together, the colours/pigments/paint are made of soil, earth, nature…we are nature, earth, soil, it is the origin and destination of all, everything is connected. Nothing in life is permanent, be humble!

 

"Down to Earth" 1.90m x 1.40m tempera made with natural pigments on burlap, 2018

One of the large paintings I worked on as artist-in-residence : “Down to Earth” /1.90m x 1.40m/ tempera made with natural pigments on burlap/2018 /
 
It celebrates the relationship between human and nature, showing a figure standing on a surface of soil and roots, holding pieces of the same earth/soil in the hands. A large circle binds everything together, the colours/pigments/paint are made of soil, earth, nature…we are nature, earth, soil, it is the origin and destination of all, everything is connected. Nothing in life is permanent, be humble

Nieuwe werken met natuurlijke pigmenten bij Residency bij Glo’Art

Afgelopen weken was Dorieke artist-in-residence bij Glo’ Art. Uit deze residency zijn twee werken voortgekomen, helemaal geschilderd met natuurlijke pigmenten.

"Give you roots and the Freedom to Grow" /1.90m x 1.40m/ tempera made with natural pigments on burlap/2018

“Geef je wortels en de vrijheid om te groeien” /1,90mx 1,40m / tempera gemaakt met natuurlijke pigmenten op jute / 2018 /
 
Het viert de relatie tussen mens en natuur, met een patroon van licht en schaduw op handen met een delicate wortel, tegen een achtergrond van donkere aarde. Er is geen licht zonder duisternis en geen leven zonder dood … Een grote cirkel bindt alles samen, de kleuren / pigmenten / verf zijn gemaakt van aarde, aarde, natuur … we zijn de natuur, aarde, aarde, het is de oorsprong en de bestemming van alles, alles is verbonden. Niets in het leven is permanent, wees bescheiden!

"Down to Earth" 1.90m x 1.40m tempera made with natural pigments on burlap, 2018

“Down to Earth” /1.90mx 1.40m / tempera gemaakt met natuurlijke pigmenten op jute / 2018 /
 
Het viert de relatie tussen mens en natuur, laten zien een figuur die op een oppervlak van aarde en wortels staat en stukken van dezelfde aarde / aarde in de handen houdt. Een grote cirkel bindt alles samen, de kleuren / pigmenten / verf zijn gemaakt van aarde, aarde, natuur … we zijn de natuur, aarde, aarde, het is de oorsprong en bestemming van alles, alles is verbonden. Niets in het leven is permanent, wees bescheiden.

Artist in Residence at Glo’Art

Starting on January 8, together with six other international artists, Dorieke will be  Artist in Residence for 4 weeks at Glo’Art in Belgium.

The goal of Glo’Art is to discover and coach talented artists from around the world and to offer them the possibilities to grow and develop.

On social media, and on the project page,  reports will be done from this residency.

Artist in Residence bij Glo’Art

Samen met zes andere internationale kunstenaars, zal Dorieke vanaf 8 januari, vier weken lang  Artist in Residence zijn bij Glo’Art in België.

Het doel van Glo’Art is om jonge talentvolle kunstenaars uit de hele wereld te vinden, te begeleiden en mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen.

Op deze pagina, maar ook op social media, zal regelmatig verslag worden gedaan van de residency.

Mijn webshop is live!

Vanaf vandaag kun je ook mijn Fine Art Prints en custom orders bestellen via een separate webshop. Deze prints worden door mij gebruikt om kleur samples die uit het onderzoek naar natuurlijke kleurpigmenten voortkomen, uit te proberen.

De A4 prints zijn gemaakt volgens origineel ontwerp van mijn hand en gedrukt op biologisch afbreekbaar “groei papier”. Dit is papier dat gemaakt is van gerecycled papier en waarin zaden verwerkt zijn. Iedere print wordt apart beschilderd en/of ingetekend, waardoor het allemaal unica zijn!

Ze zijn hiermee onderdeel van mijn concept, mijn visie…make art, not waste! Het is een kleine cirkel, de grondstoffen van het kunstwerkje komen uit de aarde, de natuur, als het kunstwerkje niet meer gewenst is kan het worden teruggegeven aan de aarde, aan de natuur. Leg het onder een dun laagje aarde in het voorjaar/zomer en de cirkel is rond, de natuur komt weer tot bloei en een nieuwe cyclus kan ontstaan.

Met het aanschaffen van deze prints ondersteun je mijn werk en onderzoek als kunstenaar en researcher. Naast de prints is het nu ook mogelijk om een custom order te plaatsen voor de grondsoorten löss en mergel.

Hierbij wordt de print uitgewerkt in een concept in a box, een totaal plaatje van het werkproces. De box bevat een sample ruw materiaal, pigment, verf, de print en een kleurenkaartje. Deze werkjes worden op aanvraag gemaakt en hebben een levertijd van twee weken.

Neem een kijkje in de webshop door via het menu bovenaan door te klikken!

 

Mijn webshop is live!

From today onwards you can also order my Fine Art cards and custom orders via a separate webshop. These prints are used by me to try out color samples that originate from the research into natural color pigments.

The A4 prints are made according an original design by my hand and printed on biodegradable “growing paper”. This is paper made from recycled paper and in which seeds have been processed. Each print is separately painted and / or drawn, making them all one of a kind!

They are part of my concept, my vision … make art, not waste! It is a small circle, the raw materials of the artwork come from the earth, nature, if the artwork is no longer desired it can be returned to the earth, to nature. Place it under a thin layer of soil in the spring / summer and nature will bloom again, coming full circle and a new cycle can start.

By purchasing these prints you support my work and research as an artist and researcher. In addition to the prints, it is now also possible to place a custom order for the soil types of loess and local limestone.

The print is worked out in a concept in a box, a total picture of the work process. The box contains a sample of raw material, pigment, paint, the print and a color chart. These drawings are made on request and have a delivery time of two weeks.

Take a look at the webshop by clicking through the menu at the top!

Dorieke in local media

Yesterday a single spread was published about  Dorieke and her werk in the CNME Lab at Dagblad De Limburger. You can click on the article below to read it (Dutch only)

She was also on the local radio last saturday for the L1 Radio program “Limburgs Land“. You can hear a transscript here. (Dutch only)

Limburgs Land lokale mediaWould you like to know more about her and her work?? Visit her in her lab! Contact us to make an appointment.