Dorieke selected for prestigious international Talent Pressure Cooker program Bio Art Laboratories in Eindhoven

At the end of July I was informed that I have been selected to take part in the prestigious international Talent Pressure Cooker program of Bio Art Laboratories in Eindhoven. During a research period of 10 weeks I will look for opportunities to help bio-based and biodegradable alternative for the current acrylic paint for the creative sector. The focus here is on renewable natural material and organic polymers. The ultimate goal is to contribute to the transition to a sustainable art sector, where material use fits in with a circular vision.

During the Dutch Design Week 2018 in Eindhoven from 20 to 28 October, the research result (and hopefully a prototype product) will be presented to visitors and businesses. To meet the high travel, accommodation and presentation costs that come with this research period, I seek financial support through this crowdfunding campagne.

Dorieke geselecteerd voor prestigieuze internationale Talent Pressure Cooker programma van Bio Art Laboratories in Eindhoven

Eind juli heb ik te horen gekregen dat ik geselecteerd ben om deel te nemen aan het prestigieuze internationale Talent Pressure Cooker programma van Bio Art Laboratories in Eindhoven.Gedurende een onderzoeksperiode van 10 weken zal ik onder begeleiding van wetenschappers op zoek gaan naar de mogelijkheden om een bio-based en biologisch afbreekbaar alternatief te vinden voor de huidige acrylverf voor de creatieve sector. De focus ligt hierbij op hernieuwbaar natuurlijk materiaal en organische polymeren. Het uiteindelijke doel is een bijdrage te kunnen leveren aan de transitie naar een duurzame kunstsector, waarbij materiaalgebruik past in een circulaire visie.

Tijdens de Dutch Design Week 2018 in Eindhoven 20 – 28 oktober, zal het onderzoeksresultaat (en hopelijk een prototype product) gepresenteerd worden aan bezoekers en bedrijfsleven. Om de hoge reis-, verblijfskosten en presentatiekosten die deze onderzoeksperiode met zich meebrengen te kunnen opbrengen zoek ik financiële ondersteuning door middel van een crowdfunding campagne.

Ode to the Oyster

The paint, the beautiful opaque white colour on my body is made of oyster shells, earth, nature…I am nature, we are nature…Everything is connected. Nothing in live is permanent, be humble! This image is part of a series made in collaboration with @linolithium , images that focus on the relationship between human and nature, images that very literally show the connection between me, my art/research and nature. This wonderful colour white is made from oyster shells (a waste material from restaurants… ) My paint is completely biodegradable, making sure not to break the continuous circle that is and should be present throughout life!

IMG_3572

IMG_3571

SONY DSC

Ode aan de oester

De verf, de mooie ondoorzichtige witte kleur op mijn lichaam is gemaakt van oesterschelpen, aarde, natuur … Ik ben de natuur, we zijn de natuur … Alles is verbonden. Niets in het leven is permanent, wees bescheiden! Deze afbeelding maakt deel uit van een serie gemaakt in samenwerking met @linolithium, beelden die zich richten op de relatie tussen mens en natuur, beelden die letterlijk de verbinding tussen mij, mijn kunst / onderzoek en de natuur laten zien. Deze prachtige kleur wit is gemaakt van oesterschelpen (een afvalmateriaal van restaurants …) Mijn verf is volledig biologisch afbreekbaar en zorgt ervoor dat de doorlopende cirkel die aanwezig is en moet zijn gedurende het hele leven, niet breekt!

 

 

IMG_3572

IMG_3571

SONY DSC

Dorieke supports the Resource House

The Resource House in Heerlen is the first modular house in the Netherlands that is completely built with recycled materials and raw materials. The first design for the Resource House already consists of 66% recycled (demolition) materials, but their search for new applications in re-use continues!

As a pigment specialist, Dorieke is researching the color of pigments from various demolition materials with natural origin (eg these roof tiles). Subsequently, in collaboration with Jorn Behage, we examine which possibilities these pigments have in the Resource House, such as wall colors.