Synergie tussen kunst, mens en aarde

Ik ben gefascineerd door het menselijk leven en de wereld om ons heen. Emotie, en hoe zich dit gedraagt in het menselijk lichaam, gezichten, voeten en vooral handen.

Ik zoek schoonheid in eenvoud, geluk in kleine dingen, dicht bij de natuur, handen in de aarde. landschappen van de ziel.

Snelle expressieve bewegingen, strakke belijning, zuivere tempera toetsen en een krachtige vlakverdeling.

Het werk distantieert zich hiermee duidelijk van een wereld die gebaseerd lijkt op uiterlijkheden. Puur en ongedwongen, dichterlijk met een symbolische geladenheid.

Kleurtonen volgen elkaar op in een sferisch geheel, waarin soms schijnbaar tegenstrijdige gevoelens elkaar versterken.

Mijn fascinatie richt zich hierbij met name op de rol van de mens in de wereld om mij heen. Zo is de relatie tussen mens & natuur en duurzaamheid een veel terugkerend thema in mijn werk. Dit is ook terug te zien in het maakproces en materiaalgebruik in al mijn werk, waarin ik vol overtuiging kies voor de oude vak technieken, en natuurlijk materiaal. Ik vind hierin schoonheid in de eenvoud van de ruwe jute, de zelfgemaakte gesso, de pigmenten.

Ik kies voor deze volledig ambachtelijke werkwijze, puur natuurlijk materiaalgebruik en het cradle-to-cradle denken omdat voor mij vorm en inhoud samen dienen te werken, elkaar versterken. Alleen dan kan het voor mij een geslaagd kunstwerk zijn. Een kunstwerk dat duurzaamheid belicht, maar gemaakt is met niet-duurzame ingrediënten is in mijn ogen een slecht kunstwerk. Vorm en inhoud spreken elkaar tegen en daarmee wordt het slechts een toonbeeld van hypocrisie. Hoewel kunst vooruitstrevend en innovatief zou moeten zijn, loopt de branche als het gaat om het gebruik van duurzame materialen juist achter.

Steeds intensiever richt mijn werk zich daarom naast het beeldende aspect, ook op het werkproces, de oorsprong van mijn materialen, onderzoek naar natuurlijke alternatieven. Duurzaamheid, klimaatverandering, de relatie tussen mens en natuur… het zijn de “defining issues”, van de komende generaties.  Hiermee is het werk ook een afspiegeling van de tijd waarin we leven.

Mijn werk gaat over het proberen om die kloof van het bewustzijn te overbruggen, over herstel van het contact met de natuur en de heropleving van dat gevoel van verwondering en zorg voor alles wat ons omringt.

Kunst die zich concentreert op thema’s als klimaatverandering, massaal uitsterven en verspilling moet niet allemaal kommer en kwel zijn. Deze aanpak kan mensen immobiliseren. Ik geloof dat echte verandering voortkomt uit positiviteit!